free hit counter
Панорамна снимка от планински град в България
ЖелъдРисунка № 1

Защита на авторство

Кажи на приятел!

Авторското право[1] дава на автора правата на собственост върху произведението. Той може да избира Какво, Как, Кой публикува произведението. Носителят на правото притежава други права Къде, Кога ще публикува произведението. За тази цел за защитата на авторските права са предвидени мерки които ограничават достъпа до произведението и гарантират неговата уникалност, цялостност и идентичност на информацията. Базова защита се поставя като се защити съдържанието с уникален код за достъп, споделен между ползвателите на произведението.

Цифровото изкуство предоставя на авторите богат набор от възможности за защита на авторство[2].

Със защитата на информация се занимава с проблемите научните организации в областта на криптографията и правораздавателната система. Нейните основни цели са спазването на Закон за авторското право и сродните права[3].

1. Авторско право, Уикипедия, Свободната енциклопедия, 20.7.2019 2. Digital art, Wikipedia, The free encyclopedia, 19.12.2016 3. Закон за авторското право и сродните му права, Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане, 20.7.2019