free hit counter
Панорамна снимка от планински град в България
Рисунка пейзажРисунка № 1

Рисунки

Кажи на приятел!

Рисунките имат свойства, които се определят от типа на файла. При сравнение с фотографията може да открием следните разлики:

Свойства на картините
Свойство Рисунка Фотография
Картини 2016 г.
Палитра с цвят няколко ≅ 16 милиона цвята
Структура растерна или векторна растерна
Обектна ориентация фигурна или хаотична съчетана и случайна
Рисунка с текстРисунка с текст № 1

Съществуващите техники за рисуване допринасят за създаването на клас на представителност и майсторство. Най-популярни у нас са графичните рисунки. Взаимстваните в картината обекти определят типа на изображението. Най-често срещаните обекти са от природата на заобикалящия свят. Определя се обект на внимание - централна фигура и фонови елементи - обкръжение. Не е възможно и допустимо в една рисунка да се ползват различни техники за визуализиране. За допълнителна реалистичност се използват методи за визуализиране от стереометрията и колористиката. Например за да се избегне прилагането на въглен в акварелна илюстрация може да се използва естествена сила, като например сушене на подходящо наситен цветови тон.

Общите черти на рисунката и фотографията са техните размери и представителност. За по-добро качество на фотографиите е препоръчително да се снима с естествен цвят в некомпресиран файлов формат. За по-добра представителност е препоръчителен цветови мениджмънт на композираната картина. Съчетанието между топли и студени цветове, както и композицията на елементите въздейства психологически върху наблюдателя на картината. Предаденият чрез картина момент представя текущо състояние в определено пространство. Ползите за човек се наблюдават в области като архивиране, забавление, представяне на новости, илюстриране. За определяне на качеството във всяка една област се налагат правила за синхронизиране на обектите (картини) с бъдещата им употреба.

Изрисуваните набори от илюстрации преминават класифицираща фаза на селектиране и подбор. Критерии за избор са тенденциите в областите на художественото изкуство. Основните и класически критерии са стилови фактори определящи комуникативното изразяване на дадена тема или проблем. Средствата за редакция на илюстрацията допринасят за ефектното представяне на отражението на зависимите обекти в илюстрацията.

Трансфера на картината върху медия е възможно най-улеснен чрез печатните технологии. Подбира се нужната степен на детайлност и мащаб и се отпечатва най-често на хартия или фолио. За запазване на цялостта на копието се поставя в дървена рамка, която по възможност или да бъде в контраст или в хармония с картината. Според преценка на ползвателя може да се добави и прозрачен материал, който да покрие или рамката или картината. Най-дълготрайни и за външна употреба са акрилните бои следвани от алкидните и нитроцелулозни бои. За по разнообразно тониране се ползват алкидни и нитроцелулозни бои. Цвета на една и съща боя може да се различава според метода на нанасяне. За оригинален цвят се счита този, при който боята е нанесена според инструкциите на производителя на боя. Възможно е и когато са използвани два различни метода за нанасяне да се постигне един и същ цветови тон. За тази цел се използва боя еднакво разредена с един и същ разредител от една и съща кутия.

ЛодкаРисунка № 2 Архитектурен изгледРисунка № 3 ЖелъдРисунка № 4 Рисунка пейзажРисунка № 5 ОрехРисунка № 6 ФантазияРисунка № 7
1. Photography, Wikipedia, The free encyclopedia, 24.9.2016 2. Stereoscopy, Wikipedia, The free encyclopedia, 24.9.2016 3. Panoramic photography, Wikipedia, The free encyclopedia, 24.9.2016 4. Ръчните настройки на фотоапарата - силата на знанието, PC World, Цифрова фотография, 28.11.2016 5. Анимация, Уикипедия, Свободната енциклопедия, 28.11.2016 6. Тримерно моделиране, Уикипедия, Свободната енциклопедия, 28.11.2016