free hit counter
Панорамна снимка от планински град в България
ЛодкаРисунка № 1

Картини

Кажи на приятел!

Картините представени на този сайт са лично творчество. Те отразяват света по забавен начин чрез своите форми и оцветяване. При сравнението между рисунките и реалистична фотография може да се направят няколко извода:

Свойства на картините
Свойство Рисунка Фотография
Картини 2016 г.
Размер 1 път ≅ 3 пъти
Цветове Няколко 16 милиона за 24 битов цвят
Архитектурен изгледРисунка № 2

За разлика от фотографията при рисунката е по-трудно да се забележи движение. Методите на анимирането на рисунката спомагат да се възпроизведе движение на елементите на композицията представена на рисунката. При фотографията моментното движение се заснема чрез серийна снимка направена през определен интервал от време. Тази серийна снимка може да се състои от два кадъра или от повече кадри, за определяне на кадровата честота се прави анализ на скоростта на движение на заснеманата композиция или обект, когато сцената е извън нашия контрол, когато сцената и движението са под контрол на фотографа може да се снима и по една снимка на позиция при по-бавна скорост на блендата на апарата. От тук може да направим заключението как да получим по-детайлна снимка, препоръчителните настройки на апарата са достатъчни за определянето на някои цветови нюанси и тонове в цветовата палитра на композираната фотография. В света на фотографията различаваме фотографии с голяма динамика на цветовете и фотографии с малка цветова динамика.[1] Колкото по-голяма е динамиката на сцената толкова по-голямо е отстоянието от цвета с най-голямо наличие на цветове до цвета с най-малко наличие на цветове. Например при стойностите на сивото наличието на основните съставни цветове е еднакво, докато при тъмните цветове например черно е по-малко количество съставни цветове. Стойността rgb(200,200,200) представлява светло сив цвят, а стойността rgb(10,10,10) представлява черен цвят, за чисто бяла стойност се приема rgb(255,255,255) композицията. При фотография с два цвята - rgb(255,255,255) (бял цвят) и rgb(200,200,200) (светло сив цвят), цветовата динамика е ≅ 1,28 т.е. отношението между по-съставния цвят и по простия цвят.

1. Dynamic range in digital photography, Cambridge in colour, Tutorials, 29.5.2016 2. Digital art, Wikipedia, The free encyclopedia, 19.12.2016