free hit counter
Панорамна снимка от планински град в България
Скица 1Скица № 1

Скици

Кажи на приятел!

Артистите занимаващи се с графични изображения боравят с различни техники на създаване на картини. Най-често това е фотографската техника. Други техники които създават картини са печатарските и ръчните похвати. Скиците спадат към ръчните похвати. При тази техника авторът набързо и на ръка пресъздава околния свят, като добавя свобода на действие в изображението, което не винаги отговаря на реалността. Художниците използват за скициране графични техники, които представляват рисунки с молив, а цветовата палитра е в скалата на степените на сивото. Скиците се рисуват със замах и бързина и представляват заобикалящия свят по възможно най-бърз начин. Тази бързина при пресъздаване е довела до наименованието - "Свободна ръка".

Свойства на картините
Свойство Скица Фотография Рисунка
Картини 2016 г.
Палитра с цвят ≅ 2 цвята ≅ 16 милиона цвята ≅ 256 цвята
Структура растерна или векторна растерна растерна
Обектна ориентация фигурна или хаотична съчетана и случайна фигурна или хаотична
Размер 1 път 10 пъти 1 път и повече
Ширина 800 px 5696 px 800 px
Височина 600 px 2134 px 600 px
Реализъм Размерност и форма Размерност, форма и пространственост Размерност, форма и оцветеност
Скица 2Скица № 2 Снимка 1Снимка № 1 Снимка 2Снимка № 2 Рисунка 1Рисунка № 1 Рисунка 2Рисунка № 2
1. Изобразително изкуство, Уикипедия, Свободната енциклопедия, 19.6.2019 2. Ръчните настройки на фотоапарата - силата на знанието, PC World, Цифрова фотография, 28.11.2016 3. Анимация, Уикипедия, Свободната енциклопедия, 28.11.2016