free hit counter
Панорамна снимка от планински град в България

Декларация за поверителност

Термини и означения:

уебсайт - източник на информация публикувана в интернет.
онлайн услуга - решение на конкретен проблем посредством комуникационните възможности на интернет.
регистрация - предоставяне на данни необходими за извършване на услуга.
данни - регистрирани наименования подпомагащи процеса на обслужване.
медийно издание - разпространяващ информация и произведения на изкуството източник, по кабел, безжичен или друг начин и субект на авторското право.
1. Събиране на информация
1.1. Чрез електронен формуляр в откритото пространство в интернет.
1.2. Чрез електронна поща в откритото пространство в интернет.
1.3. Чрез системи за мигновенни съобщения в откритото пространство в интернет.
1.4. Чрез други средства за комуникация.
2. Съхраняване на информация
2.1. Информацията не се съхранява с изключение на информацията събрана чрез средства за маркетингови проучвания направени на икономическите процеси, които предоставят надеждни показатели в областта на тенденциите в изкуството и разработките в глобалната мрежа Интернет.
3. Разпространение на информация
3.1 Обхвата на разпространение е електронни мрежи - глобално и други медийни издания за България.
3.2 Точната и акуратна информация не е гарантирана до пълен спектър на възможностите си.
3.3 Цялостта на информационния масив е приоритет № 1 на този уебсайт.
За контакти: Андрей Богданов