free hit counter
Панорамна снимка от планински град в България
ЖелъдРисунка № 1

Употреба и ползи

Кажи на приятел!

Картините представляват визуално онагледяване на момент от околния свят но може да бъдат и фантастични или пък модернистични. Някои автори се стремят да рисуват в един стил, който да представят в тяхното творчество. Най-голяма употреба имат електронните изображения, които навлизат в Интернет (компютърна мрежа за разпространение на научни информационни материали и реклама на продукти) на по-късен етап от развитието си след появата на цифровите фотоапарати позволяващи фотографската техника да записва цифрови снимки и скенери позволяващи копирането на изображения от оригинала.

Цифровизирането на изображенията доведе потребителите да притежават модифицирани или оригинални версии на изображенията. С помощта на редакторите на изображения дадена картина може да бъде променена за нуждите на дадена потребителска необходимост, такава като рекламата например.

Цифровизирането представя изображенията в един смесен стил между фантастика и реализъм което довежда до по-ниски разходи за визуализирането на даден обект. Отделянето на реалността от фантазията има психологическо влияние върху човека. Голяма грешка е човек да мисли че изображенията са действителни истински. В тях може да се наблюдава винаги разлики между реалността и крайният незавършен фотос подлежащ на редакторски корекции.

Цифровизирането на изображенията допринесе за богатото разнообразие на картинни предмети. В днешно време един и същи модел на предмет придобива свой собствен дизайн благодарение само на различните изображения трансферирани върху него. Така се постига и разнообразието на притежаваните от потребителя вещи и предмети. Тази тенденция се наложи на пазара през века на информационните технологии, които подпомагат трансфера на изображение с печатарско качество.

1. Photography, Wikipedia, The free encyclopedia, 24.9.2016 2. Живопис, Уикипедия, Свободната енциклопедия, 17.07.2019 3. Panoramic photography, Wikipedia, The free encyclopedia, 24.9.2016 4. Ръчните настройки на фотоапарата - силата на знанието, PC World, Цифрова фотография, 28.11.2016 5. Анимация, Уикипедия, Свободната енциклопедия, 28.11.2016 6. Тримерно моделиране, Уикипедия, Свободната енциклопедия, 28.11.2016